ONS GEZINSHUIS

Het gezinshuis, daar draait het natuurlijk allemaal om bij BuitengewoonThuis. Je kan hier door linken naar wat een gezinshuis is, of waarom een gezinshuis een goede vorm van hulpverlening kan zijn of lees hieronder verder over ons eigen gezinshuis.

Zoals eerder genoemd hebben we al drie jaar een gezinshuis gehad in Rotterdam, dit was samenwerking met Stek, die later ging fuseren en nu Enver heet. Ons huis was er nog niet helemaal op gebouwd, twee extra kinderen naast onze eigen 3, dus er werden wat muurtjes bij gezet in die tijd en zo vonden in de afgelopen jaren verschillende kinderen een tijdelijk thuis in ons gezinshuis. We hebben in deze periode bij de aangemelde kinderen altijd gekeken naar het geheel van leeftijd, problematiek, IQ, karakter en de match met de rest van het gezin. En dat is ook wat we graag blijven doen. 

En nu is het 2020 en ontstaat eigenlijk BuitengewoonThuis 2.0 

We hebben een ruime dijkwoning in Giessen kunnen kopen en zijn daar een thuis aan het creëren voor ons eigen gezin en 4 extra kinderen “verbouwing woning”. Het is een mooie plek met een bijzonder grote tuin, “ons plekje”. Daarnaast biedt de ruimte nog genoeg mogelijkheden voor de toekomst. De verwachting is medio augustus 2020 kinderen te kunnen ontvangen. We laten Enver los en gaan dit gezinshuis zelfstandig draaien. Dit geeft ruimte voor onze eigen visie binnen “het kwaliteitskader” gezinshuizen wat sinds kort is ontwikkeld.    

We bieden 24-uurs zorg. Er is ruimte voor langdurige opvang (perspectief biedend) en voor observatieplaatsen in wisselende samenstelling. Zoals eerder al gezegd blijven we graag naar het kind in het geheel kijken. Echter, omdat we in een gewoon gezin in een gewone wijk willen zijn, heeft dit als consequentie dat er een aantal stoornissen zijn die daar niet in passen. Denk bijvoorbeeld aan seksueel overschrijdend gedrag, loverboy problematiek, verslavingen of agressieve gedragsstoornissen. Tevens richten we ons op de leeftijdsgroep van 4 tot 14 jaar, oa omdat dit praktisch goed combineert met onze eigen kinderen.

METHODIEK

Als wij een aanmelding binnen krijgen bespreken we altijd met de orthopedagoog of wij het kind, binnen ons gezinshuis, kunnen geven wat het nodig heeft. Als er wordt besloten door te gaan start er een kennismakingsfase die afgestemd wordt met de verzorgers van dat moment en zo mogelijk met het kind zelf. Dit kan bestaan uit een bezoekje, een keertje mee eten en/ of een nachtje slapen.

Over het algemeen komen er geen problemen naar voren uit deze kennismaking en spreken we een datum af wanneer het kind definitief in het gezinshuis komt wonen. We maken in deze periode o.a. afspraken over contact/ bezoek aan ouders/ netwerk, school, medicatie en nemen de gang van zaken door. 

Bij de plaatsing wordt er samen met de orthopedagoog een persoonlijk plan opgesteld waarin afspraken terug komen en doelen worden gesteld. We moeten het kind dan nog leren kennen en dat maakt dat het plan altijd in beweging is. In een cyclus van evaluaties worden doelen bijgesteld, behaald of komen er nieuwe bij. We streven er naar dat alle betrokkenen bij de evaluaties aanwezig kunnen zijn en vinden het belangrijk dat ook het kind zelf zijn of haar inbreng hierin heeft. 

Voor de behandeling wordt voor elk kind per maand gemiddeld 2-3 uur een orthopedagoog ingezet. Indien nodig wordt de behandeling ondersteund  door externe hulpverlening via bijv de jeugd GGZ. Dagbesteding zal voor een groot deel bestaan uit het volgen van school. Voor zover het mogelijk is en past in de planning van bezoekregeling, therapie e.d. is er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan (sport) activiteiten in de buurt.

Truida heeft door de verschillende trainingen veel kennis opgedaan. Denk hierbij aan onderwerpen als autisme, hechting, systemisch werken, geweldloos verzet en trauma. In het algemeen geldt dat bij behandeling de Richtlijnen uit de Jeugdzorg worden gevolgd.

We hechtend in de benadering net zoveel waarde aan het kind als individu, de eigen persoonlijkheid en ontwikkeling als het kind als onderdeel van een groep, gezin, met gedeelde verantwoordelijkheden, samenwerken en rekening houden met andere. Zo ontwikkeld zich niet alleen een persoonlijkheid met zelfvertrouwen, weten waar je voor staat, opkomen voor jezelf, maar ook het kunnen deelnemen in de maatschappij waarin je soms ondergeschikt ben aan andere, moet samenwerken of behulpzaamheid gevraagd wordt.

Tenslotte vinden we het belangrijk dat de eigen ouders, verzorgers of overig netwerk een rol blijft spelen in het leven van de kinderen. We betrekken hen, indien mogelijk, bij het dagelijks leven door het delen van foto’s, aanwezigheid bij plan bespreking of evaluatie en/ of regelmatige bezoekjes..

We zien er naar uit kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling en hen de gezelligheid en warmte van ons gezinshuis mee te geven!

NIEUWS: Op 31 mei werd er online een stuk over ons gezinshuis geplaatst in de krant “Het kontakt”. Laterop in die week kwam het live in de huis aan huis versie. Klik hieronder om naar dit artikel te gaan.

NIEUWS: 2020 Er is ook een publicatie over ons gezinshuis in het Rabo&Co magazine en de dorpskrant van Giessen en Rijswijk